Tilbagebetalings politik

For kvalificerede produkter har du op til 14 kalenderdage fra det tidspunkt, hvor du modtager dine varer, til at starte en returnering.

Begrænset garanti

InsuJet™ kanylefri injektionssystem er garanteret af European Pharma Group BV. Ikke af forhandleren, hvorfra det blev købt, til den oprindelige kunde-køber mod brug af defekte materialer og fejlagtig udførelse i en periode på et (1) år fra købsdatoen, undtagen som angivet nedenfor.
Hvis en sådan defekt opstår inden for dette tidsrum, vil European Pharma Group BV efter eget skøn reparere eller erstatte produktet. For at kvalificere sig til garantien skal produktet returneres til forhandleren med den originale faktura og et udfyldt garantikort inden for tredive (30) dage efter datoen for opdagelsen af ​​den påståede defekt.
European Pharma Group BV's hele forpligtelse under denne garanti er begrænset til reparation eller udskiftning af produktet for enhver lnsuJet™-enhed, som viser sig at være defekt inden for garantiperioden.
European Pharma Group BV er ikke ansvarlig for et påstået brud på garantien, som European Pharma Group BV, som et resultat af European Pharma Group BV's inspektion, med rimelighed vurderer at være opstået af en årsag, der ikke er dækket af denne garanti.
Denne garanti gælder ikke for produkter, der er blevet brugt i strid med instruktionerne vedrørende brugen af ​​produktet, eller for ethvert produkt, der er blevet forsømt, ændret, misbrugt eller brugt til et andet formål end det, hvortil det blev fremstillet.
Denne garanti gælder ikke for skader eller defekter forårsaget af uautoriseret reparation eller brug af uautoriserede dele. Der gives ingen yderligere udtrykkelige garantier. European Pharma Group BV frasiger sig alle udtrykkelige garantier, der ikke er angivet i denne begrænsede garanti.
Enhver underforstået garanti, inklusive garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, er hermed begrænset til et (1) år fra købsdatoen. De retsmidler, der er angivet i denne garanti, er de eneste retsmidler, der er tilgængelige for enhver person for brud på garantien.
European Pharma Group BV har intet ansvar over for nogen person for tilfældige, følgeskader eller særlige skader, hvad enten de er medicinske eller på anden måde, opstået i forbindelse med brugen af ​​lnsuJet™-systemet, uanset om et krav om sådanne skader er i henhold til en kontrakt , tort, uagtsomhed eller anden teori.